Att få människor att växa och lyckas på rätt plats!

Johan Holm

Har man som jag jobbat i styrelser och ledningsgrupper, som platschef, VD och ansvarig för olika supportfunktioner, så handlar väldigt mycket om att ha rätt spelare på rätt plats. Där sitter nyckeln till framgång. Att förstå verksamheters behov och matcha dessa med rätt människor på ett bra sätt har alltid varit en stark drivkraft för mig.

Hur gör man detta då? En viktig grundförutsättning är att förstå hur verksamheten fungerar, vilka de verkliga behoven är och vilka kompetenser som saknas eller redan finns gott om. Först då kan man matcha rätt person till rätt plats och lyckas med att ge rätt förutsättningar till framgång.

Jag tror själv att jag har varit en jobbig beställare eller frågeställare vid många tillfällen, med frågor som varför skall vi förändra den här funktionen? Vilka kompetenser behöver vi? Vad är den verkliga anledningen till att vi upplever problem idag? Vad vill vi uppnå med förändringen? Vilka har vi i laget som kan detta? Vilka resurser behöver vi på lång sikt, vilka behöver vi kortsiktigt? o.s.v.

När jag nu blir en del av Effektivs vinnande lag som delägare och kontorschef, tar jag med mig alla erfarenheter från andra sidan bordet – beställarens sida. Intresset för att få människor att lyckas och förstå organisationers verkliga behov och de kärnprocesser som styr är fortsatt min stora drivkraft. Jag ser verkligen fram emot att bli utmanad av kunder som önskar hjälp med organisatorisk utveckling och få rätt vinnande spelare med sig på den resan.

Varför Effektiv då kan man ju undra? Vid flera tillfällen har jag själv använt Effektiv för rekrytering till seniora poster. Viljan som finns inom Effektiv att förstå kundens verkliga behov kände jag direkt igen mig i. Att Effektiv arbetat igenom och fortsatt arbetar med värdegrunder är för mig ett tydligt bevis på långsiktighet och viljan att lyckas i relation med kunderna. När sedan Mathias var tydlig med att vi skall vinna kundernas förtroende genom att vara bäst på att förstå deras verkliga behov, blev valet ganska enkelt.

Just nu är vi i full färd med att få de två senaste lokala kontoren på plats; Herrljunga och Falköping. I den takt som pandemin sent tillåter ser jag fram emot att besöka och hjälpa olika verksamheter att hitta vinnare i arbetslivet!

Johan Holm