Behandla dina kandidater som kunder

Tre glada människor skrattar och samtalar över en kopp kaffe

Det har knappast undgått något företag eller verksamhet som är ute och rekryterar nya medarbetare att kandidatbristen är påtaglig och traditionella verktyg så som en annons i tidningen inte längre är tillräckligt för att hitta kandidater till flertalet roller. Att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, dvs. som gör att relevanta kandidater känner till och uppskattar ert företag, blir allt viktigare i konkurrensen om talang. Trots detta så är det allt för få företag som aktivt och strategiskt arbetar med att skapa långsiktiga relationer till potentiella kandidater. Det har knappast undgått något företag eller verksamhet som är ute och rekryterar nya medarbetare att kandidatbristen är påtaglig och traditionella verktyg så som en annons i tidningen inte längre är tillräckligt för att hitta kandidater till flertalet roller. Att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, dvs. som gör att relevanta kandidater känner till och uppskattar ert företag, blir allt viktigare i konkurrensen om talang. Trots detta så är det allt för få företag som aktivt och strategiskt arbetar med att skapa långsiktiga relationer till potentiella kandidater.

Rekryteringsprocessen är ett unikt tillfälle att marknadsföra sig som arbetsgivare och skapa en positiv upplevelse till sitt varumärke, både som arbetsgivare men också för de produkter och tjänster man säljer. Sköter man sina kort rätt så har man en unik möjlighet att skapa ambassadörer av även de kandidater som inte fick jobbet. Upplevs inte rekryteringsprocessen som professionell drabbas arbetsgivarvarumärket och precis som en undermålig produkt, en felaktigt hanterad reklamation eller en dåligt utförd tjänst så sprids det till andra ”konsumenter”.

Det finns några enkla sätt att skapa goda relationer med kandidaterna när ni rekryterar:

  • Se till att finnas tillgängliga för frågor under ansökningstiden. På så sätt får kandidaterna en chans att samla in mer information kring företaget och rollen samt en uppfattning om deras bakgrund passar eller om de ska avstå från att skicka in en ansökan.
  • Återkom regelbundet till aktuella kandidater även om inga beslut är fattade. För kandidaterna är det som att sitta på ett stoppat tåg på Västgötaslätten och inte ett ljud hörs från personalen om varför man sitter där.
  • Var transparent och välgrundad i kommunikationen med kandidaterna kring hur de ligger till i processen.
  • Ge tydlig feedback till de kandidater som inte gått vidare i processen och vill veta varför.
  • Slösa inte med kandidaternas tid, se till att ha en effektiv process.
  • Fatta beslut! Bra kandidater har andra erbjudanden, dra inte ut på tiden i onödan om ni redan vet att kandidaten kommer att göra ett bra jobb.

För att klara av ovanstående krävs det att ni har tagit fram tydliga kriterier för vem ni söker och varför så att ni effektivt kan bedöma vilka kandidater som passar och inte. Känner ni att det inte finns tid och kunskap för ovan? Lej ut jobbet till en professionell leverantör och var noggrann med att de känner lika starkt för ert varumärke som ni själva och representerar er på ett professionellt sätt.