Fastna inte i din produkt utan våga tänka nytt!

Bild på Reimar Westerlind

I fem intervjuavsnitt har du fått möta olika nyckelpersoner på bolag där vi har diskuterat teman som att ställa om och inte in, vikten av kommunikation, hur man överlever en kris och framtidstro. Nu är vi framme vid vårt sjätte och sista avsnitt och här får du möta ingen mindre än: Reimar Westerlind, ägare med familj av ACG Gruppen.

I detta sista avsnitt får du lyssna till Reimars tankar kring att våga tänka nytt och inte fastna i produkten samt vikten av att alltid leva efter tydliga målsättningar – både kortsiktiga och långsiktiga. Man kan nå fram till allt, bara man bestämmer sig för det!
Vi lovar, detta avslutande serieavsnitt vill du inte missa!