Gästkrönka – Mats Karlsson, Staples

Mats Karlsson skakar hand med en person i ett affärsmöte

Det sägs att ett företag som inte växer sakta men säkert är på väg mot sin undergång. Det kan säkert låta hårt men med det som en drivkraft och om du ser det som en möjlighet, en utmaning och fascineras av vilken kraft det finns i att sätta högre mål, komma på nya idéer och hitta ”det” som gör skillnad i just din bransch så kan det komma ut mycket gott. Idag har i princip alla företag och organisationer runt om i världen samma möjligheter att tillgodose sig information, nyttja samma typ av hårdvara och agera på en marknad som blir större, bredare och allt mer transparant. Frågan då är varför vissa företag och organisationer blir mer framgångsrika än andra, växer snabbare, tjänar mer pengar och får allt mer nöjda kunder och medarbetare?

Det finns såklart många svar på den frågan och varje situation är till viss del unik så generella jämförelser kan vara farliga men på Staples så pratar vi mycket om oss själva, vi som jobbar här och hur vi ser på vår egen roll. Jag brukar fråga nya medarbetare varför de tror att en kund väljer just oss? Vi säljer till stor del samma typ av produkter som våra konkurrenter, ofta från exakt samma leverantörer och varumärken, dessutom kan alla konkurrenter vid en given situation erbjuda ett lägre pris om så krävs. Vi har alla någon form av logistisk lösning som liknar varandra, en kundtjänst,  någon form av webplattform och kanske en katalog, varför just oss? Svaret blir, ”det beror på dig”! Den inställning du har, på det sätt du berättar vår story, beskriver vårt erbjudande och det förtroende du skapar i dialogen med kund. Det är det som gör skillnad. Vilken enorm kraft det finns i detta påstående och det är dessutom sant!

Staples är idag ca 1200 medarbetare i Norden med många av de Nordiska funktionerna placerade i Borås. Vi jobbar med allt från försäljning, kundservice och lager till inköp, marknadsföring, ekonomi och administration. Vi är till väldigt stor digitaliserade med över 80% av all vår försäljning via EDI-lösningar eller via egna e-handelsplattformar. Vår HR-avdelning har en mycket central position i vårt företag. En stor utmaning för oss är att hitta rätt person med rätt kompetens till en lång rad funktioner.  Vi är ett företag som är tillräckligt stort för att det skall vara utmanande för mig som vd att kunna namnet på varje enskild medarbetare och kollega även om jag försöker. Det innebär också att vi är tillräckligt stora för att man skall kunna ”gömma sig”. Med det menar jag att vi är så många att det är svårt att se alla och av det skälet få fram det bästa ur varje enskild individ. Min sanna övertygelse är trots allt att de är just när varje enskild medarbetare oavsett var han eller hon befinner sig kliver fram och tar 100% ansvar och gör allt som går i varje enskild situation som den verkliga kraften i ett företag kommer fram. Det är först då vi nyttjar den maximala kapaciteten och vilken enorm skillnad det blir om du får till den känslan. Den kraft som det genererar kan övervinna allt.

Ett företag eller en organisation som vill framåt behöver jobba med dessa frågor och ett bra sätt att göra det är att vara tydlig med vilken företagskultur eller vilka värderingar som gäller. Att jobba med det tar tid, det som görs är inte alltid är synbart, kan inte alltid redovisas varje vecka i försäljningssiffror men är det som över tid bygger långsiktig framgång.

På Staples är våra värderingar ta personligt ansvar, säg det som det är, var omtänksam, gör det enkelt och samarbeta. Det är inget unikt i dessa och om vi aldrig reflekterar över vad de står för i vår arbetsmiljö eller om vi aldrig ger varandra feedback utifrån dem så blir det bara tomma ord. På Staples tror vi på att vi varje dag kan göra skillnad, att vi kan leva våra värderingar fullt ut.

Företagskulturen byggs genom att vi lever som vi lär och jag tar mitt eget ansvar som VD på stort allvar, att jag är trovärdig i min roll och reflekterar över mitt eget och våra medarbetares agerande är väldigt viktigt. Detta måste ske samtidigt som vi varje dag befinner oss i en stenhård konkurrens där vårt senaste agerande (möte, samtal, leverans, problemlösning) blir sanningen och hastigheten är enorm. Ständiga förbättringar, lära av våra misstag, lyssna på kunden och aldrig ge avkall på våra värderingar samtidigt som vi försöker leverera produkter och lösningar i världsklass är framgångskonceptet. Det hade aldrig gått utan en stark företagskultur där vi vet vad vi står för och vad vi vill uppnå. Räcker det då att ha en stark företagskultur och en god värderingsgrund? Det räcker långt men vi behöver också se att vi jobbar med tydliga mätinstrument och kontinuerliga uppföljningar.

Den senaste tiden har vi börjat jobba med en filosofi som handlar om att vi behöver rätt skillset, toolset och mindset för att lyckas. Rätt Skillset handlar om medarbetare med rätt kompetens, kompetens som inte bara är rätt där vi befinner oss idag utan kompetens som tar oss in i framtiden, kanske till en plats vi inte ens har reflekterat över ännu. Här krävs att många parter arbetar tillsammans. Rekryteringsföretag som Effektiv spelar en enormt stor roll i att utmana oss, förstå oss och på så sätt se vart vi är på väg och ”scouta” de talanger som passar oss bäst. Den akademiska världen som förstår våra långsiktiga behov och där vi redan under studietiden kan vara med och påverka och bidra i utbildningen och på så sätt bygga en position som en attraktiv arbetsgivare och inte minst en infrastruktur som gör det attraktivt att bo och jobba i Borås.

Rätt Toolset handlar om rätt verktyg för att driva verksamheten, allt ifrån IT-system, analysverktyg, uppföljningsmodeller, processer för marknadsföring  till moderna, effektiva, hållbara lagerbyggnader, kontor och butiker.

Rätt Mindset är för oss att sätta kunden i fokus för allt det vi gör, samtidigt som vi utvecklar både oss själva och verksamheten. För oss är en kund såklart den vi gör affärer med men det kan lika gärna vara en intern kund, en leverantör eller någon annan intressent som bidrar till den lösning vi vill leverera.

En gästkrönika om företagande, medarbetarskap, rekrytering och en HR-avdelnings arbete med utveckling var uppdraget. Jag hoppas att du fått någon form av inspiration och är du själv intresserad av att diskutera vidare, börja jobba hos oss eller bli kund så kan du antingen kontakta Effektiv, eller varför inte ringa mig direkt! J

Vi ses därute,
Mats Karlsson, vd Staples Nordic Region