EHS leader


Vill du arbeta som EHS leader i en spännande bransch och på ett bolag med fin gemenskap, högt engagemang och en gedigen yrkesstolthet? Här får du chansen att bidra med din kunskap inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet! Välkommen till AC Floby!

Om vår kund
Automotive Components Floby AB (AC Floby) är en aktör inom fordonsindustrin som utvecklar och tillverkar komponenter såsom vevstakar, bromsskivor och nav. Kunder är bland annat Volvo AB, Volvo Cars, Ford, Jaguar och andra externa kunder. AC Floby är ett helägt dotterbolag till Volvo Cars. AC Floby erbjuder sina globala kunder tillverkning av produkter enligt fordonsindustrins högsta standard inom kvalitet, precision och miljöpåverkan. Dessa levereras med glädje och stolthet från fabriken i Floby där stolta medarbetare med stort engagemang, bred erfarenhet och hög kompetens arbetar. Läs gärna mer på https://www.acfloby.se/

Dina arbetsuppgifter
I befattningen som EHS leader kommer du att ha det övergripande ansvaret för det strategiska och systematiska EHS-arbetet. Du kommer att ansvara för och stötta organisationen i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt samverka med olika parter såväl internt som externt. Din arbetsdag erbjuder en variation av uppgifter, exempelvis:

• Säkerställa att miljötillståndet följs och att ledningssystemet uppfyller ISO-standard
• Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av revisioner
• Ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete inkluderat riskbedömningar
• Kontinuerligt utveckla processer och arbetssätt samt säkerställa kompetens internt

Du rapporterar till Chef HR & EHS och arbetar nära ledning, brandskyddsansvarig och övriga interna avdelningar samt externa kontaktytor.

Din profil
Vi söker dig som har en relevant utbildning och erfarenhet inom området samt goda kunskaper inom ISO-standard och miljöledningssystem. Likaså har du kunskaper inom kemikalier och dess miljöpåverkan. Din IT- och systemvana är mycket god.

Som person är du ansvarstagande och strukturerad samtidigt som du har lätt för att kommunicera med olika målgrupper. Då rollen innebär många kontaktytor, vädersätter vi att du är kommunikativ och relationsskapande tillsammans med att du har en pedagogisk förmåga. Du trivs i en miljö där du får bidra med kunskap internt och ditt arbetssätt karaktäriseras av såväl utveckling som engagemang.

Vi erbjuder dig en spännande och ansvarsfull befattning hos ett företag där gemenskap och delaktighet genomsyrar bolaget. Här blir du en nyckelspelare hos ett företag med ett brett spektra av olika professioner och kompetens. AC Flobys kärnvärden är: Engagerade, Kunniga, Stolta och Modiga – vi hoppas att du delar dessa med oss!

Om oss
Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga – ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.

För den här tjänsten förmedlar Effektiv kontakten och du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget.

Sökord
EHS, Environment, Health, Safety, Miljö, Arbetsmiljö, Säkerhet, ISO