Trendspaning: Att vara anställningsbar år 2020

Person som använder VR-glasögon

Nu stänger vi snart 2019 och år 2020 får äntra scenen, men vad är det egentligen arbetsgivaren efterfrågar för egenskaper där ute? Där ute i det transformerade samhället där man snackar i termer som gig, AI och UX.

Ja, visst hade det varit enkelt om jag kunde ge dig receptet. Om du har egenskapen A och gör handlingen B kommer det kunna leda till en fullträff mitt i prick i målet: Drömjobbet. Det är tyvärr inte så enkelt. Jag skulle heller inte säga att det är att föredra med den typen av förenklade råd. Vi ska istället ta på oss trendspaningsglasögonen och reflektera över strömningarna och efterfrågade egenskaper i samhället på ett sätt som gör det möjligt att du själv får anpassa det till bransch, företag och roller som du söker dig till. Framförallt till dig som individ. Se det som tips istället för krav. Därtill spåna i hur det kan hjälpa dig som kandidat att lyfta just din potential och anställningsbarhet inför kommande år. Så vad säger du – Vill du hänga med på spaning?

Och när vi ändå snackar spaning. Är det inte rätt intressant när vi spanar in begreppet anställningsbarhet, vilken förflyttning det har gjort? Förr i tiden låg betoningen på anställning i anställningsbarhet, t.ex. hur kapabel man var till att anställas, inte sällan utifrån fysiska aspekter. Idag har betoningen förflyttats till andra halvan av begreppet – barhet, och skulle därför snarare kunna tolkas som din förmåga till formbarhet, anpassningsbarhet och utveckling. Detta då samhället ofta ställer krav på att vi håller oss uppdaterade, vill lära nytt och kompetensutvecklar oss kontinuerligt. Om vi spanar in rådande samhälle så ser vi att dess strömningar är ett resultat av teknologins utveckling där AI är här för att stanna, algoritmerna ska kodas och e-handelsföretagens framfart, tillsammans med sociala mediers plats på marknaden, har skapat nya roller som vi igår inte visste något om. Går vi djupare i vår spaning, ser vi snart att det finns faktorer som du som kandidat kan komma att ha extra nytta av i takt med samhällets transformation.

  • Förmågan till helhetsperspektiv. Visst varierar detta behov beroende på om det är en generalist- eller specialistroll. Men överlag kan vi mer och mer höra ett behov hos arbetsgivaren, att man som kandidat förstår hur den specifika del man arbetar med hänger ihop med andra delar i det stora sammanhanget.
  • Förmågan att kunna arbeta deadlinedrivet, flexibelt och med parallella processer. Kanske det tydligaste resultatet av vårt föränderliga samhälle. Dels är denna förmåga viktig i den specifika roll man har, där det dagliga arbetet ofta kräver att man kan arbeta flexibelt med många parallella arbetsuppgifter. Dels är den viktig i takt med att agila metoder och projektformer, tillsammans med nya anställningsformer som ”gig” börjar utbreda sig alltmer.
  • Kommunikation. I ett internationellt mångfaldsamhälle är förmågan att kommunicera med olika målgrupper a och o. Inte minst när vi mer och mer arbetar i projektform, där avdelningar ska integreras och nya formationer ska uppstå. Dessutom erbjuder dagens samhälle en mängd nya uttrycksätt och olika kanaler för kommunikation, inte minst via digitala plattformar där du ges chans till att nå ut till ett stort antal människor. Den kommunikativa förmågan är därav av värde, även utifrån dig som individ för att nå ut med din anställningsbarhet.
  • Nyfikenhet och learnability. I takt med arbetslivets utvecklingstakt, nya innovationer och behovet av kreativa lösningar är din nyfikenhet och vilja till att veta mer viktiga parametrar. Därtill din förmåga att lära om och lära nytt – learnability.

Jag är alldeles säker på att du kan förknippa dig med en eller flera av ovanstående punkter. Det finns säkert även punkter där du känner att du vill bli bättre eller ”det där är inte jag”. Och ja, visst kan vi vara överens om att vi har vissa stabila karaktärsdrag över tid som tillsammans med vår kontext gör att vi föredrar att bete oss på ett eller annat sätt. Vi har också lättare inom vissa områden än inom andra. Men vi måste också tro på vår egen utvecklingspotential. Du kan stärka dina förmågor och din kompetens genom utbildning och kurser i olika former, få hjälp av olika organisationer som riktar sig till arbetstagare och diverse digitala verktyg – idag finns många forum för att utveckla sin potential. Och du, om du vill ha lite tips på vägen för att nå ut med din anställningsbarhet har vi på Effektiv blogginlägg om både CV och intervjusituationen – allt för att hjälpa dig mot din anställningsbarhet.

Tro på dig själv och ditt anställningsbara jag inför 2020. För vet du vad? Framtiden är din.

Sanna Johansson
Rekryteringskonsult på Effektiv

Bild på Sanna Johansson