Den saknade pusselbiten – motivation

Vad är det i det mänskliga beteendet som egentligen gör att vi stannar på ett företag – även i tider där mycket går emot? Vad är det som får medarbetaren att känna att hen likt en växt som får näring, får energi på arbetsplatsen? Och kanske viktigare; Vad är det som gör att medarbetaren, trots sin kompetens, personlighet och kapacitet för sin nuvarande roll, ändå väljer att söka sig vidare?

Ja, vi måste helt enkelt börja prata om ämnet motivation. Både storskaligt på företaget och på individuell nivå. Både vid rekrytering och för utveckling internt. Jag ska snart berätta mer ingående varför.

Mera motivation

Det kan tyckas ganska självklart att motivation har betydelse i rekryteringssammanhang, men lever vi verkligen efter det i ett samhälle där främst personlighets- och begåvningstest duggar tätt? Missförstå mig inte. Vi ska utgå från kompetens, det är därför vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som styrks av forskningen. Med det sagt: Det handlar inte om att göra avkall på fokus på kompetens och personliga egenskaper, det handlar snarare om att lägga till motivationsfokus.

Aha-upplevelse

Jag skulle vilja dela med mig av en egen liten aha-upplevelse. När jag fördjupade mig inom rekrytering under mina universitetsår fick vi en gång en uppgift som satte sina spår. Frågan vi studenter fick var i stil med: ”Vilken av faktorerna begåvning, personlighet eller motivation har störst betydelse vid rekrytering?” Här fanns inget svart eller vitt svar. Även om man initialt kunde argumentera för att begåvning var av störst betydelse av de tre på basis av sin validitet kontra de övriga, insåg man snart att svaret inte var heltäckande. Personliga egenskaper skulle vara viktiga för att få kompletterande information, men dessa skulle vara otillräckliga om de skulle användas som en isolerad aspekt. Och det var där någonstans aha-upplevelsen infann sig för mig som student. Men vad händer om medarbetaren är begåvad, har kapaciteten och de personliga egenskaperna som bedöms lämpliga för rollen, men motivationen inte finns där? Faller inte pusslet då? Naturligtvis kan man inte använda motivation ensamt som bedömningsfaktor, men det kan vara pusselbiten som behöver adderas till rådande spelplan. Alla faktorerna ger sitt bidrag till ämnet för att få en heltäckande bedömning.

Varför är det då viktigt att prata motivation?

Och mer ingående: Varför är det viktigt att prata motivation i morgondagens samhälle?

Ja om jag inte redan övertygat dig med ovanstående resonemang, kommer här ytterligare några argument:

  • Vi går mot, nej vi är redan, ett snabbrörligt samhälle där strömningarna som stavas flexibilitet och förändring resulterar i att vi inte alltid ser CV:n med flera tiotal år hos samma arbetsgivare. I ett samhälle där vi snabbare byter arbetsgivare, behöver arbetsgivaren snabbare knäcka koden om hur man motiverar utvecklingsbenägen personal.
  • Idag och imorgon prognostiserar man brist inom vissa yrkeskårer, där IT är en av dem. Hur man attraherar och motiverar t.ex. IT-personal på sikt kommer därav bli en ovärderlig fråga.
  • Jag vågar påstå att det skett ett skifte i motivation och arbetsattityd. Medan man förr ofta talade om vad man som arbetsgivare kunde få ut av en anställd, har frågan idag nästan blivit den omvända. Vad kan min arbetsgivare ge mig? Och oavsett hur man ställer sig till denna ”What’s in it for me-attityd” är den ett faktum, något som arbetsgivare mer eller mindre behöver börja förhålla sig till. Att värderingar och motivation är av stor vikt för den anställda idag, råder det inga tvivel om.
  • Motiverad personal kan komma att resultera i lägre personalomsättning, högre produktivitet och därmed en vinning för både företag och personal.

Effektiv och motivation

Som ett resultat av bland annat ovan nämnda resonemang, har exempelvis vi på Effektiv adderat motivationstest till vår produktflora. Detta då vi inser att det kan vara ett komplement till vår befintliga kompetensbaserade process, där personlighetstest och begåvningstest redan ingår. Något som har blivit ett mervärde för våra kandidater och samtidigt gett våra företag ytterligare en givande aspekt. Vi vill även genom samtal med företag och kandidater säkerställa samklang mellan värderingar på företaget och individens motivationsfaktorer. Motivationsfokuset är heller inget som borde sluta vid ett rekryteringsförfarande, utan något som företag kontinuerligt borde arbeta med på arbetsplatsen för att bibehålla duktig personal.

Kanske ska vi i samhället ge större plats på spelplanen för motivationsfaktorn och även i våra intervjuunderlag. What’s in it for you – som företag? What’s in it for you – som individ? A lot.

Sanna Johansson
Rekryteringskonsult på Effektiv