VÄSSA LAGET OCH NÅ FULL POTENTIAL!

Vill du slipa på de kompetenser som redan finns i laget och göra dig eller dina medarbetare ännu vassare på det ni gör? De allra flesta organisationer har stor potential i den befintliga uppställningen som bara väntar på att frigöras. Det enda som krävs för att nå dit är de rätta verktygen!

Coaching är ett effektivt verktyg för personlig och professionell utveckling, som ger alla förutsättningar för att ta fram det bästa hos varje medarbetare. Den coaching som vi erbjuder är särskilt effektiv för att skapa snabb utveckling hos en chef eller enskild medarbetare, exempelvis i samband med en ny eller förändrad roll.

Individuell coaching som lyfter hela laget

Att coacha någon innebär att genom en specifik samtalsmetodik och process hjälpa individer att ta sig dit de vill komma och nå sina mål. Coaching öppnar upp för nya möjligheter, undanröjer eventuella hinder, ger stöd, fokus och drivkraft och skapar resultat. Vi jobbar med tre typer av coaching:  Business Coaching, Coachande samtal och Coachande samtal/mentor till nya chefer.

Business Coaching

Business coaching är ett kraftfullt verktyg för att accelerera prestationsförmågan för chefer och specialister. Coachingen skapar tydlighet kring vilka förväntningar på resultat som ligger i rollen och vad som krävs för att nå dit. Det i sin tur ger självinsikt kring vilka personliga gap som existerar i förhållande till önskat läge och vad som behöver förbättras för att höja klientens prestationsförmåga.

Denna coachinginsats används företrädesvis när det krävs en acceleration av medarbetarens insatser och utveckling, exempelvis vid tillsättning i en ny roll eller förändrade/utmanande förutsättningar i nuvarande roll.

Coachande samtal

Det coachande samtalet är utformat för chefer och nyckelpersoner som sitter i utmanande arbetssituationer. Syftet med det coachande samtalet är att få fram idéer samt omvandla idéer till handling och resultat. Dessa ska syfta till att uppfylla verksamhetens mål samt en hanterlig arbetssituation.

Coachande samtal – mentor till nya chefer

Det coachande samtalet/mentorskapet är utformat för nya chefer utan erfarenhet eller med liten erfarenhet av att utöva ledarskap. Syftet med det coachande samtalet/mentorskapet är att trygga chefen i sin nya roll. Detta genom att få fram klientens sätt att leda och konkreta verktyg som stödjer chefen i att uppfylla verksamhetens mål och få en hanterlig arbetssituation.

Därför ska du jobba med Effektiv

På Effektiv är vi experter på att skapa vinnare i arbetslivet. Vi vill vara en engagerad partner som utvecklar organisationen från bra till bäst. Med coaching hjälper vi dig att vässa laget och utveckla skarpa nyckelspelare som lyfter hela laget till sin fulla potential.

Kontakta våra rekryteringskonsulter

Borås

Kristina Halovanic

Rekryteringskonsult

Kristina Halovanic

Rekryteringskonsult