image slide 2

SUCCESS STORIES BY EFFEKTIV

EFFEKTIV OCH HYDROSCAND AUTOMOTIVE: FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING OCH BEMANNING

Effektiv har stärkt sitt samarbete med Hydroscand Automotive och tillsammans har de skapat en imponerande framgångssaga. Parterna inledde sitt samarbete sommaren 2022 med målet att bemanna upp produktionen med kompetenta montörer och implementera ett tydligt arbetssätt för att ge kunden stabilitet i personalstyrkan genom inhyrning av rätt kompetens. Samarbetet har stärkts genom att Effektiv även hjälper till med direktrekryteringar.

Utmaning och lösning:

Fredrik Britmer, Operations Manager på Hydroscand Automotive, såg ett behov att bemanna produktionen med montörer som arbetar heltid samt täcka korttidsfrånvaron med ett poolupplägg med upplärda konsulter som snabbt kunde komma in vid behov på daglig basis. Bolaget valde Effektiv som partner för att långsiktigt bemanna upp med lång- och korttidsinhyrning av rätt kompetens.

För Hydroscand Automotive var utmaningen att skapa struktur och tydliga arbetsprocesser inom bemanning och rekrytering. Effektiv steg in för att hjälpa dem med att bygga upp en robust grund för att bemanna och rekrytera rätt medarbetare samt effektivt följa upp arbetssätt.

Resultat:

Efter bara några månader har Hydroscand Automotive uppnått en imponerande struktur och ett tydligt arbetssätt för att få stabilitet i personalstyrkan. Effektiv har hjälpt företaget att få in rätt kompetens i tid för att säkra deras produktion. Ett förlopp som blivit deras rekryteringsprocess där kunden successivt anställer från den inhyrda personalstyrkan. Detta har förenklat uppstarten av nya medarbetare och skapat tydliga riktlinjer.

Samarbetsfördelar enligt kund:

Enligt Fredrik Britmer valde Hydroscand Automotive Effektiv som samarbetspartner på grund av deras starka fokus på människan. Effektivs långa erfarenhet av att sätta medarbetarna i centrum övervägde i beslutet och samarbetsfördelarna enligt kund är följande:

  • Människan i fokus: Effektiv sätter människan i fokus. På riktigt. Detta har skapat en givande dialog mellan företagen.
  • Öppen dialog: Samarbetet har präglats av en öppen dialog där båda parter gemensamt har utvecklat sina arbetsprocesser.
  • Tydlig struktur: Effektiv har infört en tydlig agenda och struktur som underlättar det dagliga arbetet.
Ett kontinuerligt partnerskap som siktar mot GULD

Effektiv har gått från att bemanna upp i produktionen med montörer till att nu även vara en stark partner i rekryteringsprocessen för direktanställda hos företaget. Partnerskapet är en inspirerande resa där båda parter delar viljan att kontinuerligt utveckla samarbetet med fokus på att skapa en starkare och mer effektiv personalstruktur inom Hydroscand Automotive.

Grattis till oss för att vi vill spela i samma lag och tillsammans vinna GULD!