image slide 2

Second Opinion

NÄR LAGET SKA GÅ FRÅN BRA TILL BÄST

Second Opinion – Utvärdera förmåga och potential

Har du svårt att välja mellan slutkandidaterna i en rekrytering och behöver en oberoende bedömning? Eller har du tankar på att utveckla befintlig personal till nya positioner i laget? Då har vi det rätta erbjudandet för ditt behov: Second Opinion.

Second Opinion är ett kraftfullt verktyg för att förstå kandidaters eller medarbetares förutsättningar att lyckas och utvecklas i en roll. Ett verktyg som kan hjälpa dig både vid rekrytering och för utveckling internt. Detta är särskilt effektivt när du vill ha en oberoende och objektiv bedömning inför exempelvis slutintervjuer, anställningsbeslut, befordringar eller utvecklingsinsatser.

Second Opinion – Utvärdera förmåga och potential

Genom en samlad personbedömning, Second Opinion, kan vi hjälpa din organisation att identifiera interna och externa talanger, förstå individens potential och bedöma hur väl individen kommer att prestera i nästa roll. Personbedömningen är en analys av individens kompetens, erfarenhet, personlighet och motivation kopplat till rollen. Med Effektivs kvalitetssäkrade process inkluderat verksamhetsanalys, tester och en efterföljande djupintervju samt referenstagning, får du en heltäckande bild av individens förmåga och potential.

Effektivs Second Opinion ger dig många fördelar. Det skapar en tydlig bild över individens styrkor, utvecklingsområden och drivkrafter kopplat till rollen och företagets behov. Du kan genom verktyget identifiera såväl möjligheter som eventuella gap, vilket skapar insikt för både dig och individen. Genom att djupare förstå individens beteende och motivation får du förutsättningar att leda individen på bästa sätt.

Därför ska du jobba med Effektiv

På Effektiv är vi experter på att skapa vinnare i arbetslivet. Vi vill vara en engagerad partner som snabbt sätter oss in i företagets behov och genomför kvalitativa bedömningar. Alla Effektivs rekryteringskonsulter är utbildade och certifierade användare av välbeprövade tester inom personlighet, motivation och färdighet samt har gedigen kompetens inom området. Allt för att ditt lag ska gå från bra till bäst.