image slide 2

EFFEKTIV UTVECKLING

UTVECKLA LAGET FÖR ATT NÅ FULL POTENTIAL!

Gör mer av det som är dina styrkor och justera inställningen till dina utmaningar!

De flesta organisationer har stor potential i den befintliga uppställningen som bara väntar på att upptäckas och utvecklas. Det enda som krävs för att nå dit är de rätta verktygen!

Coaching öppnar upp för nya möjligheter, undanröjer eventuella hinder, ger stöd och drivkraft samt skapar resultat. Vi erbjuder olika varianter av coaching och förändringsledning – unikt anpassat efter vad du och din organisation behöver. Bland annat erbjuder Effektiv Utveckling:

Business Coaching

– Coaching av team och individer som lyfter hela laget
Coaching är ett effektivt verktyg för personlig och professionell utveckling, som ger alla förutsättningar för att ta fram det bästa hos varje individ. Vi erbjuder effektiv coaching för att skapa utveckling för chefer och enskilda medarbetare, exempelvis i samband med en ny eller förändrad roll men också för att leda grupper och team i förändring och utveckling.

360-graders analys

– Nulägesanalys av din organisation och medarbetare
360-graders feedback hjälper dig att utveckla dina ledare och medarbetare genom att identifiera styrkor och utmaningar. Med feedback från olika perspektiv får du viktiga insikter om ledarskapet, kompetenser och egenskaper. Som organisation får du en konkret nulägesbild över upplevt ledarskap, tillit, kompetens och mycket mer vilket kan ligga till god grund för utvecklingsarbetet framåt.

Coachande samtal

– Tänk nytt för att få nya resultat
Det coachande samtalet är utformat för chefer och individer som sitter i utmanande arbetssituationer. Syftet med det coachande samtalet är att få fram idéer samt omvandla idéer till handling och resultat.

Förändringsledning

– Skapa effektiva och långsiktiga beteendeförändringar
Förändringsledning handlar om att leda grupper från ett nuläge till ett nytt önskat läge. Kanske behöver ni arbeta fram en ny vision eller förtydliga er strategi? Kanske är ni under stor förändring? Då kan vi kliva in som extern part och coacha i er resa framåt.

Effektiv Utveckling kan även erbjuda mer som går inom ramen för förändringsledning och utveckling som exempelvis:

  • Leda i utmanade tider
  • Workshop
  • Seminarium
  • Teambuilding
  • Konflikthantering och medling
  • Mentorskap

Därför ska du jobba med Effektiv

Inom Effektiv är vi redan experter på att skapa vinnare i arbetslivet. Vi vill vara en engagerad partner som utvecklar organisationen från bra till bäst med välmående individer och team.

Effektiv Utveckling hjälper dig att skapa hållbarhet i organisationer och människor.
För att veta mer om hur ni kan bli er bästa version
– kontakta oss!

ADRESS BORÅS: Skaraborgsvägen 1B, 506 30 Borås
ADRESS GÖTEBORG: Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim