image slide 2

EFFEKTIV ARTIKEL

CHATGPT – FRAMTIDENS LEDARE ELLER LURIG EXPERT?

”Om trettio år kommer en robot finnas på omslaget av Time magazine som bästa vd” – Alibabas grundare Jack Ma.

Vad tror vi om det egentligen? Kan det ligga något i Mr Ma’s spekulationer? Skulle det vara något dåligt om det är sant? Det är naturligtvis svårt att veta idag men med tanke på hur de flesta av oss svärmar för ChatGPT för expertis redan nu, kanske vi kommer hinna tänka om även kring detta.

En briljant men lurig expert

Professor, Magnus Lindwall vid Göteborgs Universitet skrev nyligen en intressant artikel om hur ChatGPT är en ”briljant men lurig expert som gärna hittar på”. Vid tillfället bad han ChatGPT beskriva specifika översiktsartiklar och fann att han får en snabb sammanfattning av huvudspåret, men när det gäller en generell tolkning får han en måhända kreativ slutsats som inte alls summerar författarnas tolkning.

ChatGPT har lyckats med det många lockas av – att koka ner massiv, komplex information till lättsmält information som låter väldigt rimlig. Författaren sammanfattar: ”ChatGPT drar tydligt fel slutsatser, men samtidigt låter det bra. Om inte annat är den en väldigt bra historieberättare”. Och vem älskar inte en bra historieberättare?

Om vi återvänder till tanken om att den bästa vd:n om trettio år skulle vara en robot skulle vi ju kunna göra ett antagande om att tillförlitligheten förbättrats avsevärt och att vi inte har en storyteller till chef som skapar sin egen sanning på ett retoriskt, attraktivt sätt. Men om vi ska vara ärliga, de cheferna finns ju faktiskt idag – i kött och blod.

För att få medarbetare att lyssna behöver chefer vara karismatiska och intressanta, men för att få människor att följa behöver det finnas substans bakom storyn och här tycks vissa chefer idag snubbla runt. Det finns de chefer som till fullo förlitar sig på logik och struktur, med resultatet att de tappar medarbetarnas motivation när detta förhållningssätt spiller över för mycket på arbetets karaktär. Sedan har vi de där härliga cheferna. Jo du har nog stött på någon, som bara vill att allt ska vara oproblematiskt och duckar från all form av utvecklande feedback. Både att ge och att få.

Ja, naturligtvis raljerar jag en smula och spektret är givetvis väldigt stort mellan extremlogiken och ”den härliga chefen” men vad har då de där bra ledarna som lyckas balansera mellan ytterligheter?

Framgångsfaktorer i ett ledarskap

Tillit, det tycks som att förmåga att skapa tillit är den stabila grunden som gör skillnad.

För egentligen har en chef främst två viktiga uppgifter; den strukturella, i att skapa förutsättningar och upprätthålla krav på resultat och leverans. Och den kulturella, i att skapa förutsättningar för en miljö som uppmuntrar lärande och kreativitet. (Läs gärna vidare om detta i Ylva M Anderssons bok ”Leda i ständig förändring”.)

I Aristotelesprojektet, Googles forskning bland annat kring vilka faktorer som skapar framgångsrika team, kom man fram till att psykologisk trygghet var den absolut viktigaste förutsättningen. (Tillsammans med upplevelsen att kunna påverka, att känna mening och gärna se ett högre syfte med det man gör, en strukturell tydlighet samt en pålitlighet i organisationen).

Det som saboterar förutsättningarna för psykologisk trygghet är rädsla, uppgivenhet och avsaknad av mening. Så vad kan du som ledare göra för att skapa goda förutsättningar för psykologisk trygghet?

Du kan sätta ramarna; betona syftet, öka lärandet, sätta höga förväntningar men också erkänna dina egna misstag som erfarenheter.

Det är också du som kan bjuda in, vara närvarande och tillgänglig. Ställa öppna kraftfulla frågor och arbeta med ditt eget aktiva lyssnande. Du kan be om feedback och bjuda tillbaka på utvecklande och uppmuntrande feedback och du kan fokusera på att visa uppskattning. Erbjud hjälp, förutsätt framgång och fokusera på lösningar. Förmedla framtidshopp, men beskriv ärligt och genuint varför och på vilka grunder du fattar dina beslut.

Varför finns ni?

Vad kan vi då ta med oss idag, jo kanske behöver vi lära oss att bli lite mer briljanta historieberättare i att förmedla mening i vårt dagliga arbete. I att verbalt ankra organisationens syfte. Det handlar inte om vad ni gör eller hur ni gör utan varför. Handen på hjärtat kan ni, inklusive alla i er organisation svara på den frågan, varför finns ni? Inte? Bra då finns möjlighet till utveckling; det är här du som ledare kan göra skillnad. Du har mest troligt strukturen och hur:et på plats, men fundera på nyttan i att öva dig i att bli en briljant historieberättare som förmedlar ert varför!

Idag har, i alla fall jag, ingen aning om Mr Ma har rätt i sina spekulationer, men oavsett vet jag en sak; Det finns ingen bättre dag att börja arbeta medvetet med ditt ledarskap än just idag.

Varmt lycka till!