EFFEKTIV MATCHNING – DIN VÄG TILL DRÖMJOBBET

Vill du komma steget närmre ett arbete men behöver lite stöd och råd på vägen? Vi hjälper dig!

Nu har vi startat upp en ny verksamhet: Stöd & Matchning.

Du som är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen har nu möjlighet att få träffa Effektivs utbildade och erfarna studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadskonsult. Vi finns här för dig och utgår alltid från ditt behov för att nå drömjobbet.

Hos oss får du regelbundet träffa din studie- och yrkesvägledare/arbetsmarknadskonsult där ni tillsammans tar fram en plan och samtalar kring stegen mot dina mål. Genom en studie- och yrkesvägledare får du hjälp med att bli mer medveten om dig själv och dina valmöjligheter samt din målsättning. Genom en arbetsmarknadskonsult blir din profil matchad mot arbetsmarknaden och du kan få hjälp med arbetsgivarkontakter som kan leda till en intervju och i bästa fall en anställning.

Vilket stöd kan du få?

 • Individuella coaching- och vägledningssamtal
 • Gruppaktiviteter
 • Arbetsgivarkontakter
 • CV-granskning
 • Intervjuteknik
 • Kompetensinventering
 • Motivationsföreläsningar
 • Studiebesök
 • Rekryteringsträffar

Vilka ämnen kan du och din studie- och yrkesvägledare prata om?

 • Motivation
 • Självkännedom
 • Studievägar
 • Yrkesmöjligheter
 • Målsättning

Hur kommer du i kontakt med Effektiv Matchning?

Vi tar varmt emot dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som tar beslut om du har rätt till att få stöd och matchning och sedan väljer du själv din leverantör. Ta därför kontakt med din handläggare om du vill delta hos Effektiv Matchning.
För Borås uppge KA-nummer: 10067691. För Halmstad gäller KA-nummer: 10067690.

Du är varmt välkommen till oss!

Farzad Golkar

Affärsområdeschef Matchning

Farzad Golkar

Affärsområdeschef Matchning

Matilda Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Matilda Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Victoria Hedenquist

Arbetsmarknadskonsult

Victoria Hedenquist

Arbetsmarknadskonsult

Maria Edenquist

Arbetsmarknadskonsult

Maria Edenquist

Arbetsmarknadskonsult

Mariam Tony

Arbetsmarknadskonsult

Mariam Tony

Arbetsmarknadskonsult

Ban Khiali

Kandidatansvarig

Ban Khiali

Kandidatansvarig