image slide 2

EFFEKTIV ARTIKEL

NI VÄLJER VARANDRA – VIKTEN AV EMPLOYER BRANDING

Employer Branding. Ett begrepp som har börjat användas alltmer frekvent i dagens arbetsliv. Nyligen blev Effektiv uppmärksammade inom ämnet hos två aktörer. Dels genom en nominering hos Universum Awards, dels genom utmärkelsen Årets Karriärföretag 2021 av Karriärföretagen. Det fick mig att börja fundera kring vidden och betydelsen av begreppet, hur Effektiv arbetar med Employer Branding och framförallt vikten av Employer Branding när det gäller ett av Effektivs kompetensområden: Rekrytering.

Vikten av Employer Branding i rekryteringssammanhang  

Employer Branding skulle enkelt kunna beskrivas som hur företaget uppfattas såväl internt som externt när det gäller rollen som arbetsgivare. Det handlar om en kombination av HR, marknadsföring och varumärkesbygge. Det handlar om att binda samman intern kultur med extern kommunikation. Att förenkla det på detta vis kanske inte ger en rättvis bild av det hårda arbete som ofta ligger bakom ett gediget Employer Branding-arbete. Då begreppet är mångfacetterat och kan handla både om fasen att attrahera medarbetare till fasen att behålla medarbetare så kommer jag i detta blogginlägg välja att belysa vikten av Employer Branding i rekryteringssammanhang.

Ni väljer varandra

De flesta rekryteringar inleds med en verksamhetsanalys och därefter en annons. Ibland slås jag av de annonser för lediga tjänster, där kraven verkar vara oändliga. Ja, ibland till och med motstridiga. Det är som att man sätter likhetstecken mellan befattningsbeskrivningen och annonsen. Det jag tror att man glömmer är: Ni väljer varandra. Lika mycket som du väljer en medarbetare, väljer en medarbetare dig som arbetsgivare. Vid vårt tidigare blogginlägg ”Den saknade pusselbiten – Motivation” har vi berört det skifte som har skett i motivation och arbetsattityd. Medan man förr ofta talade om vad man som arbetsgivare kunde få ut av en anställd, har frågan idag alltmer blivit den omvända. Vad kan min arbetsgivare ge mig? Och detta är något du som arbetsgivare behöver förhålla dig till.

Det handlar om att visa vad du kan erbjuda som arbetsgivare. Vad vill ni som bolag signalera? Varför ska man jobba hos er? Lika viktigt som att dela med sig av det i annonsen, lika viktigt är det att berätta om under intervjun. Vilka är era värderingar på bolaget? Vad kan ni erbjuda er nästa medarbetare? Kandidaten ska inte bara matchas vad gäller personliga egenskaper och kompetens. Även motivation och värderingar är välkomna att bli matchade.

Och lika viktigt som det är att du får ställa frågor till en kandidat vid intervjun, lika viktigt är det att låta kandidaten få ställa sina frågor till dig. Det tåls att sägas igen: Ni väljer varandra.

Substansen i orden

Jag tror att man går i en fälla om man tror att det räcker med några käcka värdeord på ett papper. Det ska finnas substans bakom orden, lever man efter värdeorden på hela företaget?

Det handlar också om att förväntansbilden ska vara realistisk redan vid rekryteringsfasen. Ett populärt begrepp inom arbetspsykologin är ”det psykologiska kontraktet” – att det finns en överenskommelse av förväntansbilden. Så även om jag vill betona vikten av att belysa ditt mervärde och erbjudande för kandidaten, är det viktigt att du gör det realistiskt och sanningsenligt. Säg det du menar – men glöm för allt i världen inte bort att mena det du säger.

Effektiv och Employer Branding

När det gäller Effektivs Employer Branding-arbete har vi insett att det sträcker sig inifrån och ut. Att det börjar redan vid en annons och vid kandidatupplevelsen och fortsätter med att få medarbetaren att trivas och utvecklas. Det handlar om en konsultchef som vill ge sin konsult de bästa förutsättningarna ute på arbetsplatsen. Det handlar om en VD som vill ge tillbaka till samhället. Det handlar om att värdeorden inte bara ska sitta som tavlor på väggarna. Utan också finnas i väggarna. I dig. I mig. Att involvera medarbetarna i värderingsarbetet från början. Vi är både glada och stolta över nomineringar och utmärkelser vi har fått. Men vi är ödmjuka och vet att det är en kontinuerlig process där man aldrig ska luta sig tillbaka och leva på gamla meriter.

Jag var inne på att man inte kan förenkla begreppet, det handlar om ett brett arbete. Men kanske ska vi akta oss för att göra det för komplext för oss. Precis som i idrottens värld handlar det helt enkelt om att ha en sportslig attityd, springa åt samma håll och ha en schysst laganda.

Sanna Johansson